Kliton Bozgo (Albanian)

[lang_en]bozgo_kliton.jpg

Kliton Bozgo
He has Albanina origins, came to Slovenia after independence and soon came into the hearts of Slovenian football supporters. His modesty, sense of humour and his accent with a recurring of grammar mistakes became a legend.
[display_podcast]

[/lang_en]
[lang_sl]bozgo_kliton.jpg

Kliton Bozgo
Ima albanske korenine in je prišel v Sloveniji po njeni osamosvojitvi ter kmalu segel v srca slovenskih nogometnih navijaèev. Njegova skromnost, smisel za humor in samosvoja raba slovenšèine z neredkimi slovniènimi napakami je njegov razpoznavni znak.
[display_podcast]

[/lang_sl]

Kliton Bozgo (Slovene)

[lang_en]bozgo_kliton.jpg

Kliton Bozgo
He has Albanina origins, came to Slovenia after independence and soon came into the hearts of Slovenian football supporters. His modesty, sense of humour and his accent with a recurring of grammar mistakes became a legend.
[display_podcast]

[/lang_en][lang_sl]bozgo_kliton.jpg

Kliton Bozgo
Ima albanske korenine in je prišel v Sloveniji po njeni osamosvojitvi ter kmalu segel v srca slovenskih nogometnih navijaèev. Njegova skromnost, smisel za humor in samosvoja raba slovenšèine z neredkimi slovniènimi napakami je njegov razpoznavni znak.
[display_podcast]

[/lang_sl]